വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 29, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

ഇന്ത്യയിലെ വര്‍ണ്ണമത്സ്യ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരും വിലാസവും

Shri. K.R. Pushpangadhan
Travancore Aquapets
IV 342 A Kollayil House
Kumbalam P.O., Kochi- 682 506

Shri. K.M. Mohammed Saheed
Oceania Aquarium, Kattakath Veliparambil
Edavilang P.O., Kodungallur, Thrissur Dist

Shri. Praveenkumar, K.D
Tropical Fish Aquarium
No. 29/2, 19B Street
Chickbazar Road Cross, Shivaji Nagar
Bangalore- 560 051

വര്‍ണ്ണമത്സ്യ കയറ്റുമതി ഏജന്‍സികള്‍

Dr. Ramdas
Dasan Hatchery and Fish Farm
Skinner Puram Estate,
Maroor P.O.
Pathanamthitta Dist- 691 524

Shri. Jayaseelan
Redlin Aquarium
No. 60, 6th Street,
SRP Colony, Chennai- 600 082

Shri. B. Elamparithy Kumar
Southern India Aquarists
No: 8, Giri Road, T Nagar,
No: 9, 3rd Lane
P.A.N. Rajarathnam Road,
Chennai – 600 017

Shri. Zaman
Zaman Aquarists
27, Venkat Nagar,
Kolathur, Chennai – 600 099

Shri. Deepak Nopany
Asian Exports
200/2A, Rashbehari Avenue,
Kolkata- 700 029

Shri. Albin Micheal
Coastline Fisheries
Tondiarpet, Chennai – 600 021

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല