തിങ്കള്‍ , ഡിസംബര്‍ 11, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

ഇ-കര്‍ഷകജാലകം - കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിലുള്ള ഈ പാരസ്പര്യ സമ്പര്‍ക്ക വെബ് ജാലകത്തില്‍ പ്രാദേശികവും, ആധുനികവുമായ ധാരാളം കൃഷി അറിവുകളും പ്രായോഗിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പുതിയ മലയാളം MOOC കോഴ്സിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു - 'രോഗകീട നിയന്ത്രണം ജൈവ ജീവാണു മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ'

'IoT Concepts in Agriculture' MOOC ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗജന്യ കോഴ്സിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുവാന്‍

കാർഷിക മേഖലയില്‍ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിനുള്ള തിരക്കഥകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

Agriculture Animal Husbandry Fisheries Market Intelligence
കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം മത്സ്യകൃഷി കമ്പോള നിലവാരം
eUpadheshakar ഇ-ശേഖരങ്ങള്‍ Agri Inputs & Services Agri Videos
ഇ-ഉപദേശകര്‍ ഇ-ശേഖരങ്ങള്‍ ഉപാധികളും സേവനങ്ങളും അഗ്രി. വീഡിയോകള്‍
Farm Machinery ഗവേഷകര്‍ ലൈബ്രറി കേരള കൃഷി ഡയറക്ടറി
കൃഷി ഉപകരണങ്ങള്‍ കൃഷി സംരംഭങ്ങള്‍ ലൈബ്രറി പ്രളയാനന്തര നിര്‍ദേശങ്ങളും
വരള്‍ച്ച പ്രതിരോധവും

 
Visitors since 1/11/2012 : 7221657
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2020. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer