ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > പയറുവര്‍ഗ്ഗവിളകള്‍ > തുവരപരിപ്പ്

ഇത് ഒരു തനിവിളയായോ ഇടവിളയായി നിലക്കടല, കപ്പ തുടങ്ങിയ വിളകള്‍ക്കൊപ്പമോ പാടത്തിന്‍റെ വരമ്പത്തോ കൃഷി ചെയ്യാം. നല്ല ആഴമുള്ള നീര്‍വാര്‍ച്ചയുള്ള മണ്ണാണ് അനുയോജ്യം. അത്യുല്പാദനശേഷിയുള്ള ഒരു ഇനമാണ് SA1.

തനിവിളയായി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഹെക്ടറൊന്നിന് 15-20 കിലോഗ്രാം വിത്തും വേണ്ടിവരും. ഇടവിളയാണെങ്കില്‍ ജൂണ്‍-ജൂലൈ മാസങ്ങളില്‍വിതയ്ക്കാം. നിലക്കടലയോടൊപ്പംകൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ 3-3½മീറ്റര്‍ ഇടവിട്ട് ഓരോ വരി തുവര നടാം. പുഞ്ചകൃഷിക്കാലത്ത് നെല്‍പ്പാടങ്ങളില്‍ തുവര കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ വിത്ത്‌ വിതയ്ക്കുകയോ 35 സെന്‍റീമീറ്റര്‍ അകലത്തിലുള്ള വരികളില്‍ നുരിയിടുകയോ ചെയ്യാം.

ഹെക്ടറൊന്നിന് 3 ടണ്‍ കാലിവളം, 500 കിലോഗ്രാം കുമ്മായം, 40 കിലോഗ്രാം പാക്യജനകം, 80 കിലോഗ്രാം ഭാവഹം ഇവ വേണ്ടിവരും. മൂന്നാഴ്ച്ചയിലൊരിക്കല്‍ കളനിയന്ത്രണവും ഇടയിളക്കലും നടത്തണം.

കായ്‌തുരപ്പനെതിരെ പൂവിടുന്നസമയത്ത്‌ 0.05% വീര്യത്തില്‍ ക്വിനാല്‍ഫോസും, പൂക്കള്‍ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന വണ്ടുകള്‍ക്കെതിരെ മാലത്തിയോണ്‍ 10% വീര്യത്തിലുള്ളപൊടിയും വിതറിക്കൊടുക്കാം.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല