ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > പയറുവര്‍ഗ്ഗവിളകള്‍ > മുതിര

സാധാരണയായി സെപ്റ്റംബര്‍ -ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തിലാണ് മുതിര കൃഷിയിറക്കുന്നത്.

ഇനങ്ങള്‍

Co-1, പട്ടാമ്പി ലോക്കല്‍

ഒരു ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലം വിതയ്ക്കാന്‍ 25 മുതല്‍ 30 കിലോഗ്രാം വരെ വിത്തുവേണ്ടി വരും. വിത്ത്‌ വിതയ്ക്കുകയോ 25 സെന്‍റീമീറ്റര്‍ അകലത്തില്‍ വരിവരിയായി നുരിയിടുകയോ ചെയ്യാം. ഹെക്ടറിന് 500 കിലോഗ്രാം കുമ്മായവും 25 കിലോഗ്രാം ഭാവഹവും ചേര്‍ക്കണം.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല